CASA CORES_PRIMEIRO RETO

Nesta casa teredes que traballar sobre as cores das cousas. Os de SEGUNDO sodes a cor AMARELA. O primeiro RETO para os DON LIMÓNS APLATANADOS EN CHEECICLETAS é...


RESPONDER Á PREGUNTA:

- DE QUE COR É O TRACTOR AMARELO?


- POR QUE? (Nesta pregunta podedes explicar o que é ou de onde vén o de TRACTOR AMARELO):