RETO 5_CASA SABORES

 
O PROXECTO TITÚLASE: SABORES ENMASCARADOS. A CADA CURSO ASIGNÓUSELLE UN SABOR. CHEGOU A HORA DE INVESTIGAR SOBRE CADA UN DELES.

QUE É O SABOR ÁCIDO? EN QUE PARTE DA LINGUA PODEMOS PERCIBILO? QUE ALIMENTOS IDENTIFICAMOS CON ESE SABOR?...

-

-

-

-